Tours


Miami City tour Approximately 4 hours


1 to 4 passengers $120


5 to 8 passengers $210


9 to 14 passengers $350


14 + passengers $ Ask for detailsMiami & Boat Approximately 5 1/2 hours


1 to 4 passengers $160


5 to 8 passengers $290


9 to 14 passengers $450


14 + passengers $ Ask for detailsMiami Seaquarium *ticket not included*


1 to 4 passengers $100


5 to 8 passengers $140


9 to 14 passengers $200


14 + passengers $ Ask for detailsMiami & Everglades Approximately 4 hours


1 to 4 passengers $170


5 to 8 passengers $220


9 to 14 passengers $360


14 + passengers $ Ask for detailsAll day at Key West


1 to 4 passengers $650


5 to 8 passengers $720


9 to 14 passengers $800


14 + passengers $ Ask for detailsShopping up to 8 hours


1 to 4 passengers $280


5 to 8 passengers $350


9 to 14 passengers $440


14 + passengers $ Ask for details


Transportation services & tour